Wi-Fi Dizayn ve Saha Keşfi

Sıfırdan kurulacak kablosuz ağlara yönelik tasarım hizmetleri ve mevcut kablosuz ağlara yönelik saha keşif ve Wi-Fi performans testi hizmetlerimizden yararlanabilirsiniz.

Test Cihazı Kiralama

Portföyümüzde bulunan cihazları belirlenen süre aralığında kiralayabilirsiniz. Bu cihazlar arasında OTDR cihazları, bakır/fiber sertifikasyon setleri ve ek cihazları bulunmaktadır.

Tamir ve Kalibrasyon

Distirbütörlüğünü yaptığımız markalara ait cihazların tamir ve kalibrasyon hizmetlerimizden faydalanabilirsiniz.

Eğitim

Web Yazılım: